MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer superior de sector al SP nr.2 (Cotiujenii-Mari)

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Securitate publicăSector de polițieOfițer superior de sector
Cerințe specifice: 
Studii superioare de licenţă cu diplomă în domeniu: - Drept; - Protecţie, pază şi securitate; - Militărie. 1. să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţia de nivelul B03 sau să participe la concurs; 2. să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs. 1. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 2. Cunoaşterea limbii de stat; 3. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 4. Cunoștințe de bază de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet; gestionarea bazelor de date). Abilităţi de lucru cu informaţia, de planificare, de organizare, de luare a deciziilor,de analiză şi sinteză, de elaborare documentelor și a politicilor, de argumentare, de prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, de negociere, de aplanare a situațiilor de conflicte, lucru în echipă, comunicare eficientă.
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
or. Șoldănești str. Victoriei 32 persoana de contact, Ion Volciuc tel. 027220105, mob.069078934