MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofițer superior de sector de sector al Sectorului de poliție nr.2(Hagimus) al IP Căușeni

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Securitate publicăSector de poliție
Cerințe specifice: 
Să îndeplinească condiţiile de bază pentru angajarea în serviciu şi să deţină studii superioare de licenţă cu diplomă în domeniul: - Drept - Protecţie, pază şi securitate - Ştiinţe economice - IT şi comunicaţii
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul comisiei
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; -Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul;- Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc;- Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; -Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017 - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI.
Datele de contact: 
or.Căușeni, str.Meșterul Stanciu 4, tel:024320238, 078370355
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, October 19, 2022