User menu

Structura şi atribuţiile funcţionale ale INI

Aparatul INI
- Conducerea
- Direcţia management operaţional - (dmo_ini@igp.gov.md)
- Centrul de analiză a informaţiilor - (cai.ini@igp.gov.md)
- Direcţia asigurare şi supraveghere special - (dass_ini@igp.gov.md)
- Serviciul relaţii publice - (srp_ini@igp.gov.md)
- Secretariat - (ini@igp.gov.md)
 
Subdiviziuni subordonate INI
- Direcţia nr. 1 (combatere a crimelor grave) – (d1_ini@igp.gov.md)
- Direcţia nr. 2 (combatere a crimei organizate) - (d2_ini@igp.gov.md)
- Direcţia nr. 3 (investigare fraude economice) - (d3_ini@igp.gov.md)
- Direcţia nr.4 (antidrog) - (d4_ini@igp.gov.md)
- Direcţia nr. 5 (operaţiuni special) - (dos_ini@igp.gov.md)
- Direcţia nr. 6 (d6_ini@igp.gov.md)
- Direcţia nr. 7 
- Centrul pentru combaterea traficului de persoane – (cctp_ini@igp.gov.md)
- Centrul pentru combaterea crimelor informatice – ccci@mai.gov.md
- Direcţia „Nord” - (sectianord_ini@igp.gov.md)
- Direcţia „Sud” - (sectianord_ini@igp.gov.md)
 
Atribuţiile funcţionale
 
Inspectoratul Naţional de Investigaţii reprezintă o subdiviziune specializată, cu statut de direcţie generală, care se subordonează nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei al MAI care, în condiţiile legii, are ca scop relevarea, investigarea şi descoperirea infracţiunilor deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi a celor cu o rezonanţă socială sporită, urmărirea şi tragerea la răspundere penală a infractorilor deosebit de periculoşi, organizarea, desfăşurarea şi dirijarea activităţilor speciale de investigaţii şi curmarea criminalităţii organizate.
Inspectoratul Naţional de Investigaţii coordonează activitatea tuturor subdiviziunilor poliţiei specializate în combaterea criminalităţii (poliţia criminală) care sunt subordonate Inspectoratului General al Poliţiei şi are competenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, INI cooperează  cu subdiviziunile subordonate IGP a MAI, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu asociaţiile şi  organizaţiile neguvernamentale şi mass-media, cu persoane fizice şi juridice, precum şi cu organizaţiile internaţionale ale poliţiei pe aspecte de interes comun, potrivit legii, ordinilor şi acordurilor comune.
În vederea realizării misiunii sale, Inspectoratul Naţional de Investigaţii are următoarele funcţii de bază:
1) coordonarea, dirijarea şi organizarea activităţilor subdiviziunilor INI şi subdiviziunilor de profil teritoriale;
2) organizarea, controlul şi desfăşurarea activităţii informaţional-analitice asupra infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepţional de grave şi cu o rezonanţă socială sporită, precum şi autorilor acestora;
3) desfăşurarea activităţii speciale de investigaţie, asigurarea şi supravegherea acesteia în cadrul subdiviziunilor INI şi IGP;
4) combaterea infracţiunilor grave, deosebit de grave, excepţional de grave şi cu o rezonanţă social-sporită şi a contravenţiilor.
 
Contacte: mun. Chişinău, str. Bucuriei 14, tel.022-577-177; fax: 022-74-43-49
Secretariat: tel.022-577-144 (e-mail: (ini@igp.gov.md)