MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Militărie; Protecţie, pază şi securitate; Securitatea frontierei.
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 288 din 16.12.2016; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; - Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Datele de contact: 
022 868 023 Frija Ian
Data desfășurării primei probe: 
Friday, June 26, 2020