MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Inspector
Cerințe specifice: 
Angajarea/transferul în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv aparatul central sau aparatele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a specialiştilor din organele apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice sau altor instituţii de profil, poate fi efectuată pe nivelul ierarhic profesional pentru care candidatul îndeplineşte condițiile de studii, vechime în muncă şi experienţă profesională corespunzătoare, evaluare anuală a performanţelor profesionale (Anexa nr. 1 și nr.2 al Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne)
Modalitatea de depunere: 
Secretarul comisiei: Ruslan Teșu sediul: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1 tel.: 022-868024
Bibliografie: 
Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Legea nr.59/2012 privind activitatea special de investigații, Statutul disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2017.
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, April 29, 2021