MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer al Secţiei management logistic

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 /2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288/2016 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Legea Nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar - Hotărîrea Guvernului nr. 409 /2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul administrativ al RM.
Data desfășurării primei probe: 
Monday, September 13, 2021