MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer pentru formare profesională al Secţiei resurse umane

Funcția: 
Resurse umaneFormare profesională
Scopul și sarcinile: 
Asigură organizarea și desfășurarea procesului de formare profesională continuă al angajaților subdiviziunii, identifică necesarul de instruire coform specificului de activitate al subdiviziunii, organizează procesul de evaluare a cunoștințelor, evaluare a performanțelor profesionale cât și conferirea categoriilor de calificare angajaților subdiviziunii.
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Candidați admiși la concurs: 
or. Șoldănești str. Victoriei 32 persoana de contact, Ion Volciuc tel. 027220105, mob.068153377