MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer superior al Serviciului BNC INTERPOL

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Funcția: 
Cooperare polițienească internaționalăCooperare polițienească internațională
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Protecție, pază și securitate; Științe economice; IT și comunicații.
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; -- Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie; - Legea nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc;- Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; -Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; -Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; -Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul; Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22.06.2017
Datele de contact: 
022 868 023
Data desfășurării primei probe: 
Monday, April 19, 2021