MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.1 analiza informaţional criminală a Direcţiei analitice

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Investigații infracțiuniAnaliză a informațiilor/crimeiOfițer superior de investigații
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală; - Codul contravenţional; - Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie; - Legea nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi intereselor personale. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - HOTĂRÎRE Nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, February 4, 2021