MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer superior Secția management logistic

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
la secretarul comisiei
Bibliografie: 
Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; 2. Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții; 3. Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor și instalațiilor aferente; 4. Legea nr. 1543 din 25.02.1998 privind cadastrul bunurilor immobile. 5. Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24.04.13 privind aprobarea uniformei,însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor; 6. Ordinul MAI nr. 146 din 12 mai 2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la regimul juridic al armamentului şi mijloacelor speciale din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
Datele de contact: 
 Direcția managementul resurse umane, Ruslan Teșu : 0 (22) 868-024, ruslan.tesu@igp.gov.md
Data desfășurării primei probe: 
Thursday, December 10, 2020