MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer superior urmărire penală al Direcţiei dirijare şi control a urmăririi penale

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Cerințe specifice: 
Studii: - Superioare de licenţă, Drept Cunoştinţe: - cunoaşterea legislaţiei în domeniu; - cunoaşterea domeniului de activitate; - cunoaşterea structurii, atribuţiilor şi competenţei organelor afacerilor interne, cît şi a altor organe de stat şi de drept; - cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat; - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, etc.
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Bibliografia concursului: - Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
Telefon –022868029 persoana de contact – Olga Ranga
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, June 3, 2020