MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer urmărire penală al Secției urmărire penală

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Urmărire penală
Cerințe specifice: 
Ofiţerul de urmărire penală este persoana cu funcţie de răspundere, care în numele statului, în limitele competenţei sale, efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este dată prin lege în competenţa altor organe de urmărire penală sau este dată în competenţa lui prin ordonanţa procurorului. Sarcinile de bază: 1. Depistarea şi organizarea descoperirii tuturor infracţiunilor din competenţa sa sau date în competenţa acestuia prin ordonanţa procurorului; 2. Cercetarea calitativă şi oportună a infracţiunilor ce ţin de competenţa lor, asigurarea condiţiilor legale de tragere la răspundere a tuturor persoanelor care au comis infracţiuni; 3. Primirea măsurilor întru asigurarea reparării depline a prejudiciului cauzat în urma săvârşirii infracţiunilor; 4. Stabilirea în procesul urmăririi penale a cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvârşirea infracţiunii, primirea măsurilor întru înlăturarea acestora, participarea activă la alte măsuri de prevenire a infracţiunilor.
Modalitatea de depunere: 
PERSONAL
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
Codrean Maxim 022868027
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, June 19, 2019