MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Poliția documentează orice acțiune de încălcare a legislației

Pe parcursul anului 2020, pe teritoriul Republicii Moldova au fost desfășurate mai  multe acțiuni de protest organizate de către agricultorii din țară.

 

Ieri, 25 ianuarie, în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne a fost organizat un protest, în cadrul căruia participanții și-au exprimat nemulțumirea față de procedurile legale inițiate de oamenii legii și sancțiunile aplicate.

 

În acest context, Inspectoratul General al Poliției precizează că, în conformitate cu art.40 din Constituția Republicii Moldova, mitingurile, demonstrațiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme.

 

Totodată, potrivit Legii nr.26/2008 privind întrunirile, fiecărei persoane îi este garantat exercitarea dreptului asupra libertății întrunirilor în modul prevăzut de Constituția Republicii Moldova și de actele internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Potrivit art.2 din Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, Poliția este o instituție publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire, investigare și de descoperire a infracțiunilor și contravențiilor.

 

Astfel, reieșind din declarațiile prealabile ale agricultorilor cu privire la desfășurarea întrunirilor, Poliția și Inspectoratul General de Carabinieri au adus la cunoștința organizatorilor/participanților drepturile și obligațiile acestora care derivă din prevederile art.18 și art.19 din Legea nr.26/2008 privind întrunirile.

 

Concomitent, pe parcursul acțiunilor de protest organizate de agricultori, în vederea respectării normelor de protecție în contextul pandemiei „Covid – 19” stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, pe întreaga perioadă de desfășurare a întrunirilor, Poliția a desfășurat o amplă campanie de informare prin care s-a solicitat agricultorilor să respecte legea, măsurile de sănătate publică stabilite de autorități, iar unor participanți  le-au fost distribuite chiar și elemente de protecție (măști, mănuși, detergenți).

 

Reieșind din faptul că organizatorii/participații în timpul protestelor au ignorat cerințele cu referire la locul, timpul și modul de desfășurare a întrunirilor (expuse în declarația prealabilă), angajații Poliției și cei ai Inspectoratului General de Carabinieri de fiecare dată au avertizat în mod public toți protestatarii despre răspunderea (personală) contravențională/penală pe care o poartă fiecare pentru încălcarea legislației.

 

Cu toate acestea, pe parcursul întrunirilor organizate de către agricultori, atât unii organizatori cât și participanți la întrunire nu au asigurat respectarea legislației, au ignorat cerințele legale, săvârșind acțiuni care încalcă ordinea publică, unele dintre acestea fiind însoțite de aplicarea violenței, de opunerea de rezistență violentă angajaților Poliției.

La fel, în timpul întrunirilor, unii agricultori (organizatori/participanți) au recurs la blocarea drumurilor, ignorarea indicatoarelor rutiere precum și crearea de obstacole în circulația rutieră.

În acest sens, reieșind din acțiunile protestatarilor (agricultorilor), Poliția s-a autosesizat pe fiecare caz în parte de încălcare a legislației, fiind inițiate, în acest sens, procese penale și proceduri contravenționale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Acțiunile vizate au servit temei pentru inițierea procedurilor de colectare și de administrare a probelor privind existența/inexistența în acțiunile protestatarilor (agricultorilor) a elementelor constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni și adoptarea deciziilor corespunzătoare.

La moment, procesele contravenționale/penale inițiate pe faptele descrise mai sus sunt examinate fie de către agenții constatatori, fie de către ofițerii de urmărire penală din cadrul subdiviziunilor Poliției competente, conform principiului teritorialității să examineze cauzele respective.

Subsidiar, în sensul prevederilor art.382 alin.(1) din Codul contravențional nr.218/2008, citarea este o acțiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională asigură prezentarea persoanei în fața sa pentru desfășurarea normală a procesului contravențional iar, în cazul în care nu anunță autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora și în locul indicate în citație ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii judiciare, în conformitate cu art.201 din Codul de procedură penală, sau aducerii silite.

Totodată, reieșind din ultimele declarații ale agricultorilor se constată că, la moment, scopul acestora este de a manipula opinia publică pe marginea caracterului acțiunilor săvârșite în timpul protestelor și, nu în ultimul rând de a influența prin orice mijloc agenții constatatori/ofițerii de urmărire penală să renunțe la examinarea procedurilor în care unii dintre aceștia sunt vizați.

Principiul egalității tuturor cetățenilor în fața legii este consacrat de Constituția Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, gen, apartenență etnică sau politică.

Agentul constatator este reprezentantul autorității publice care soluționează, în limitele competenței sale, cauza contravențională în modul prevăzut de legislație iar, imixtiunea, sub orice formă, în activitatea agentului constatator cu scopul de a împiedica exercitarea atribuțiilor funcționale reprezintă o contravenție care se sancționează în conformitate cu prevederile art.3361 din Codul contravențional nr.218/2008.

De asemenea, Legea nr.333/2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală la art.10 alin.(3) interzice imixtiunea sub orice formă în activitatea organelor de urmărire penală.

Mai mult ca atât, Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului la art.24 alin.(4) stabilește expres că cerințele polițistului și acțiunile întreprinse de el în exercițiul funcțiunii se prezumă a fi legitime atât timp cât, în condițiile și ordinea prevăzute de lege, nu se stabilește contrariul.

De asemenea, acțiunile angajaților Poliției și Inspectoratului General de Carabinieri din timpul protestelor la acare au participat agricultorii sunt examinate în proceduri separate de către autoritățile competente iar, în cazul constatării în acțiunile acestora a unor încălcări de legislație, aceștia urmează a fi trași la răspundere disciplinară, contravențională sau penală.

Respectiv, conducătorul instituției sau orice altă persoană cu funcție de răspundere sau cu funcție de demnitate publică nu este în drept de a interveni în activitatea organelor de constatare și/sau de urmărire penală, indiferent de persoanele implicate, or asemenea acțiuni constituie fapte care sunt pasibile de răspundere penală sau contravențională, reieșind caracterul prejudiciabil al acestora.

            Scopul poliției nu este de a aplica măsuri de constrângere, dar de a responsabiliza cetățenii să respecte legislația.

 

           26 ianuarie 2021