MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Specialist

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Funcția: 
Cooperare polițienească internaționalăCooperare polițienească internaționalăSpecialist
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Militărie; Ştiinţe politice; Ştiinţe economice; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe sociale; Ştiinţe ale comunicării şi informării; Ştiinţe; Inginerie; IT şi comunicaţii; Ştiinţe medicale
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Codul contravenţional al R. Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului; - Hotărîrea Guvernului nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Datele de contact: 
Frija Ian 022 868 023
Data desfășurării primei probe: 
Tuesday, November 20, 2018