MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

specialist superior

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Funcția: 
Relații internaționale
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Militarie; Ştiinţe politice, economice, ale educaţiei, sociale; știinţe ale comunicării şi informării, științe.
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul comisiei
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Codul civil al RM; - Codul de procedură civilă al RM; - Codul de executare al RM; - Codul muncii al RM; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor peronale - Legea privind accesul al informaţii nr.982 din 11.05.2000 - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.629 din 08.08.2017; - Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 07.06.2017;
Datele de contact: 
Zaporojan Serghei tel. 022089025