MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Specialist superior chinolog al Secţiei câini detectori a Centrului chinologic

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Chinologic
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în unul din următoarele domenii: Drept; Securitate şi ordine publică; Administrare publică; Protecţie, pază şi securitate publică; Pedagogie.
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - HOTĂRÎRE Nr. 409 din 07.06.2017cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
Datele de contact: 
022-868-027, Codrean Maxim, Specialist principal al SAP a DRU a IGP