MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiţer superior al Serviciului detenţie şi escortă al IP Făleşti

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Escortă și pază
Cerințe specifice: 
Cel puţin studii gimnaziale, liceale cu diploma de bacalaureat, speciale sau profesional tehnice/echivalente;
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului;- Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; -Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018 ; - Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codului de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 629 din 8.08.2017; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ; Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenţia profesională în exerciţiul funcţiei nr. 4 din 11. 01.2018
Datele de contact: 
Secţia resurse umane a IP Făleşti tel: 060045756