MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofiter superior de investigatii al BZPC al SP nr.1 Ceadîr-Lunga

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Funcția: 
Securitate publicăSector de poliție
Cerințe specifice: 
a) să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să fie loial instituţiei din care face parte;b) să acţioneze cu competenţă, responsabilitate şi devotament pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pentru protejarea şi promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, inclusiv în condiţiile în care viaţa, sănătatea şi bunurile sale sînt ameninţate;c) să respecte jurămîntul depus şi normele deontologice;d) să fie disciplinat şi vigilent, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii competente, integre, corecte şi conştiincioase a atribuţiilor de serviciu;e) să respecte principiile, normele şi regulile activităţii profesionale; f) să asigure protecţia secretului de stat, a informaţiilor privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi a altor informaţii cu acces limitat, a secretului surselor de obţinere a acestora, să păstreze secretul activităţii desfăşurate;g) să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională; h) să-și depună declaraţia de avere și interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
Șef al Secției Resurse uamne a Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia Gubenco L.F, tel. 029821155