MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

subofițer superior secţia trasport

Scopul și sarcinile: 
Transportarea colaboratorilor IGP și a mărfurilor conform sarcinilor de serviciu parvenite, utilizarea tehnicii auto din dotare conform destinației, completarea documentației de călătorie conform instrucțiunilor aprobate.
Bibliografie: 
Angajarea/transferul în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv aparatul central sau aparatele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a specialiştilor din organele apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice sau altor instituţii de profil, poate fi efectuată pe nivelul ierarhic profesional pentru care candidatul îndeplineşte condițiile de studii, vechime în muncă şi experienţă profesională corespunzătoare, evaluare anuală a performanţelor profesionale (Anexa nr. 1 și nr.2 al Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărârea Guvernului 460/2017)
Datele de contact: 
Secretarul comisiei: Ruslan Teșu sediul: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1 tel.: 022-868024, ruslan.tesu@igp.gov.md
Candidați admiși la concurs: 
Angajarea/transferul în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv aparatul central sau aparatele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a specialiştilor din organele apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice sau altor instituţii de profil, poate fi efectuată pe nivelul ierarhic profesional pentru care candidatul îndeplineşte condițiile de studii, vechime în muncă şi experienţă profesională corespunzătoare, evaluare anuală a performanţelor profesionale (Anexa nr. 1 și nr.2 al Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărârea Guvernului 460/2017)